Kvantové mapy k inspiraci

Kvantové mapy dokáží „zrcadlit“ naše aktuální emoční otisky a myšlenkové vzorce související s konkrétním tématem nebo situací.

Částečně kvantové mapy fungují na vědomé úrovni – díky nim nám docházejí určité souvislosti, spojitosti a možnosti, částečně fungují na úrovni nevědomé – aktivují v našem energetickém poli změny, které nás vedou k řešení našich záležitostí zdánlivě nesouvisejícím způsobem. Doslova k nám přitahují pro nás dosud netušené možnosti, jak změnit něco, s čím jsme nemohli hnout nebo se dokonce zdálo, že tím pohnout ani nejde ;-)

Nejsilnějšími mapami v tomto směru jsou mapy u Přepisu limbického otisku, další mapy vám pomohou s konkrétními tématy nebo s těmi, které „vyplouvají“ po přepisu.

Kvantové mapy k inspiraci jsou součástí Klubu Intuitivní mysl, kde se s mapami naučíte spolu-pracovat, čerpat z nich i je v případě zájmu samostatně tvořit.

Kvantové mapy k inspiraci jsou zaměřené na různá životní témata, můžete si podle nich vytvořit své osobní mapy, nebo se jimi nechat pouze inspirovat či z nich vnímat své emoční otisky a vzorce. Část map je zaměřena na odhalení a změnu starých (už nepotřebných) vzorců chování, meditační mapy dokáží aktivovat schopnosti, které jsme doposud neuměli plně využívat.

JAK PRACOVAT S KVANTOVÝMI MAPAMI

Ke kvantovým mapám přistupujte s otevřenou myslí a vnímejte, jak se při jednotlivých spojení či hesel cítíte. Není důležité, co přesně v mapách je – jestli se to shoduje s vaším aktuálním názorem, nebo ne, ale jde o vaše emocionální reakce na to.

Některé věci ve vás mohou vyvolat pocity lítosti, studu, viny – že to je o vás nebo naopak, že byste to tak chtěli mít a nemáte, některé se vám možná spojí s emočními otisky nedávných či dávných křivd nebo se například může objevit pocit, který pracovně říkám „boj za svou pravdu“ – tedy kdy máte velkou chuť říci, že něco, co tam uvedeno je, není přeci pravda.. ;-) . Možností je i zdánlivě „pozitivní“ reakce ve stylu silné touhy po něčem a tudíž „maskovaném“ pocitu nějakého nenaplnění.. Samozřejmě můžete vnímat i pocity souladu a souznění, vděčnosti, radost či vnímat hluboký vnitřní klid..

Žádná z reakcí není špatná nebo nevhodná. Nemá smysl se snažit sami před sebou předstírat, že nás něco nějakým způsobem nezasáhlo, když tomu tak je. Naopak snažte se zachytit i jemné náznaky vnitřního „pnutí“. Stejně tak ale nemá smysl se topit v nepříjemných pocitech – jen je zvědomte, otevřete se jejich vyléčení a klidně se od nich nyní zase vzdalte.. Zůstaňte však stále otevření dalším signálům a poselstvím své intuice..

Čím méně budete obsah v nich hodnotit, tím více z nich můžete získat.. Jsou v nich jak emoční otisky, vzorce chování, tak různé cesty k inspiraci.. Spíše než následovat něco z toho, co v mapách uvedeno je, dovolte vlastní intuici provázat se s vaší myslí a podobným paprskovitým způsobem rozmotávat své vlastní emocionální klubíčka nebo nechat rozkvést vize a záměry svého srdce…

Po tom, co více pochopíte provázanost emočních otisků se vším, co ve svém životě děláte a máte, nejenže se přestanete srovnávat s druhými, ale začne vám dávat smysl to, kam vás vede vaše intuice a proč se tomu někdy tam urputně bráníme a děláme, že tomu vůbec nerozumíme ;-) – a kvantové mapy nám v tom mohou velice pomoci.

Více možností, jak kvantové mapy využít se dozvíte v Klubu Intuitivní mysl.

Seznam kvantových map k inspiraci

Kvantové mapy s linkem (oranžový nápis) jsou volně přístupné, ostatní jsou součástí Klubu.

Partnerství

 • My – partnerský vztah
 • Nesoulad ve vztahu

Finance, práce

 • Proč chci víc hojnosti
 • Nedostatek finanční hojnosti
 • Změna práce

Sebepoznávání, sebepřijetí

 • Nedůvěra v sebe
 • Emocionální bouře
 • Strach z nedostatku
 • Manipulace
 • Už nechci manipulovat
 • Jak poznat své filtry
 • Stud
 • Transformace osobní vůle
 • Říkám to, co si myslím
 • Zaměření mysli
 • Bilancování a realizace změn
 • Uvolnění emocí
 • Hodnocení
 • Sebeláska
 • Sebereflexe

Děti, rodiče, vzdělávání

 • Děti s poruchou pozornosti
 • Vědomé těhotenství
 • Těhotenství – Příležitost ke změně
 • Vědomý porod v nemocnici

Zdraví, nemoci, tělo

 • Přejídání
 • (Ne)plodnost
 • Nespavost

Životní role:

 • Partner
 • Partnerka
 • Rodič
 • Dospělé dítě

Meditační kvantové mapy:

 • Souznění se svou duší
 • Jak používat strach
 • Prosperita
 • Já jsem
 • Harmonizace korunní čakry
 • Říkám to, co si myslím

 

Komentáře jsou vypnuty.